Měření kreditního rizika podle konceptu Basel II

Název práce: Měření kreditního rizika podle konceptu Basel II
Autor(ka) práce: Křivák, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Málek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá přínosy a dopady nové směrnice pro výpočet kapitálového požadavku Basel II do procesů českých bank. Práce popisuje jednotlivé přístupy k měření kreditního, operačního a stručně i tržního rizika. Stěžejní část diplomové práce tvoří metodický popis vývoje scoringového modelu, splňující požadavky Basel II, pro výpočet pravděpodobnosti defaultu a jeho samotná konstrukce nad reálnými daty poskytnutými společností ČSOB Leasing a.s. Praktické využití diplomové práce je v oblasti řízení rizika a v procesu schvalování zákaznických smluv v leasingových společnostech.
Klíčová slova: model; scoring; riziko; kapitálová přiměřenost; Basel

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2007
Datum podání práce: 10. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4662/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: