-

Thesis title: Segmentace trhu čajů
Author: Kábová, Markéta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Stříteský, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce bylo nalezení segmentů na trhu čajů. Po analýze a vyhodnocení získaných informací dospěla tato práce k popsání čtyř vzniklých segmentů. Mezi dílčí úkoly patřilo stanovení hypotéz, domněnek, které by mohly vystihovat stávající situaci na trhu a analýza výsledků z vlastního průzkumu. Součástí této práce jsou rovněž doporučení, jakým způsobem by se mohly firmy zaměřit na vzniklé tržní segmenty. Dotazníkem byly zjišťovány informace o tom, jaký čaj a kdy lidé pijí, z jakého důvodu, při jaké příležitosti, s kým a kde čaj pijí nejčastěji. Dále podle čeho se spotřebitelé rozhodují při koupi čaje, jaké vlastnosti by měl čaj mít. Výzkum se rovněž zaměřil na znalost reklamy a jednotlivých značek čajů. K dosažení zvoleného cíle byla použita metoda písemného dotazování, velikost šetřeného vzorku činila 100 respondentů.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 8. 2007
Date of submission: 24. 8. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6729/podrobnosti

Files for download

    Last update: