Segmentace trhu čajů

Název práce: Segmentace trhu čajů
Autor(ka) práce: Kábová, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Stříteský, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce bylo nalezení segmentů na trhu čajů. Po analýze a vyhodnocení získaných informací dospěla tato práce k popsání čtyř vzniklých segmentů. Mezi dílčí úkoly patřilo stanovení hypotéz, domněnek, které by mohly vystihovat stávající situaci na trhu a analýza výsledků z vlastního průzkumu. Součástí této práce jsou rovněž doporučení, jakým způsobem by se mohly firmy zaměřit na vzniklé tržní segmenty. Dotazníkem byly zjišťovány informace o tom, jaký čaj a kdy lidé pijí, z jakého důvodu, při jaké příležitosti, s kým a kde čaj pijí nejčastěji. Dále podle čeho se spotřebitelé rozhodují při koupi čaje, jaké vlastnosti by měl čaj mít. Výzkum se rovněž zaměřil na znalost reklamy a jednotlivých značek čajů. K dosažení zvoleného cíle byla použita metoda písemného dotazování, velikost šetřeného vzorku činila 100 respondentů.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 8. 2007
Datum podání práce: 24. 8. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6729/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: