-

Thesis title: Krajské zřízení
Author: Cogan, Rudolf
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Pomahač, Richard
Opponents: Svoboda, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce nejprve vymezuje podstatu územní samosprávy a popisuje vývoj krajů na území českého státu od jeho vzniku. Podrobně je zkoumána působnost krajů, a to zejména s ohledem na způsob jejího přiřknutí krajům a rozdělení celkové působnosti kraje mezi jeho orgány. Práce dále sumarizuje teoretické koncepce použitelné pro vnitřní organizační výstavbu kraje. Těžištěm práce je rozbor vztahů mezi orgány kraje (kreace, odpovědnost, řízení, kontrola apod.) a zkoumání vnitřního uspořádání jednotlivých orgánů kraje, tedy právní postavení členů těchto orgánů a vztahy mezi členy orgánů kraje. Práce také navrhuje principy jednání orgánů kraje.
Keywords: orgán; organizace; působnost; územní samospráva; decentralizace; kraj

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Regionalistika - veřejná správa
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Faculty of Informatics and Statistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 1. 2007
Date of submission: 17. 1. 2007
Date of defense: 28. 3. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4754/podrobnosti

Files for download

    Last update: