Krajské zřízení

Název práce: Krajské zřízení
Autor(ka) práce: Cogan, Rudolf
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Pomahač, Richard
Oponenti práce: Svoboda, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce nejprve vymezuje podstatu územní samosprávy a popisuje vývoj krajů na území českého státu od jeho vzniku. Podrobně je zkoumána působnost krajů, a to zejména s ohledem na způsob jejího přiřknutí krajům a rozdělení celkové působnosti kraje mezi jeho orgány. Práce dále sumarizuje teoretické koncepce použitelné pro vnitřní organizační výstavbu kraje. Těžištěm práce je rozbor vztahů mezi orgány kraje (kreace, odpovědnost, řízení, kontrola apod.) a zkoumání vnitřního uspořádání jednotlivých orgánů kraje, tedy právní postavení členů těchto orgánů a vztahy mezi členy orgánů kraje. Práce také navrhuje principy jednání orgánů kraje.
Klíčová slova: orgán; organizace; působnost; územní samospráva; decentralizace; kraj

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika - veřejná správa
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Fakulta informatiky a statistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2007
Datum podání práce: 17. 1. 2007
Datum obhajoby: 28. 3. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4754/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: