-

Thesis title: Kritéria hodnocení plnotextových vyhledávacích strojů
Author: Chrást, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Gála, Libor
Opponents: Novák, Luděk
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavní cílem této práce je definování množiny kritérií, podle kterých mohou vyhledávače hodnotit provozovatelé webového serveru. Druhým cílem bakalá?ské práce je aplikace t?ěchto kritérií na nejv?ětší č?eské fulltextové vyhledáva?e tj. Seznam, Centrum, Jyxo. Fulltextové vyhledáva?če jsou pomocí kritérií vzájemn?ě porovnány a zárove?ň konfrontovány s celosv?ětovým vyhledávačem Google.
Keywords: internet; kritéria; hodnocení; vyhledávání; fulltext

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 9. 2006
Date of submission: 1. 9. 2006
Date of defense: 7. 2. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4755/podrobnosti

Files for download

    Last update: