Kritéria hodnocení plnotextových vyhledávacích strojů

Název práce: Kritéria hodnocení plnotextových vyhledávacích strojů
Autor(ka) práce: Chrást, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Novák, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavní cílem této práce je definování množiny kritérií, podle kterých mohou vyhledávače hodnotit provozovatelé webového serveru. Druhým cílem bakalá?ské práce je aplikace t?ěchto kritérií na nejv?ětší č?eské fulltextové vyhledáva?e tj. Seznam, Centrum, Jyxo. Fulltextové vyhledáva?če jsou pomocí kritérií vzájemn?ě porovnány a zárove?ň konfrontovány s celosv?ětovým vyhledávačem Google.
Klíčová slova: internet; kritéria; hodnocení; vyhledávání; fulltext

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4755/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: