Actual trends in web applications development

Thesis title: Aktuální trendy ve vývoji webových aplikací
Author: Zgraja, Michal
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Brabec, Tomáš
Opponents: Špánek, Roman; Ing Tomáš Šalamon,
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je porovnat pět nejpoužívanějších PHP frameworků podle jejich vhodnosti pro tvorbu ?typických? webových aplikací požadovaných segmentem malých firem. V první kapitole jsou uvedeny předpoklady práce. Kapitola dvě popisuje současné trendy v tvrobě webových aplikací a zdůvodňuje omezení práce pouze na jazyk PHP. Třetí kapitola se zabývá MVC architekturou. V kapitole číslo čtyři je popis frameworků vybraných pro účely srovnání. Systém hodnocení je popsán v kapitole pět. Samotné hodnocení je obsahem kapitol šest a sedm a hodnocením výsledků se zabývá kapitola osm.
Keywords: webové aplikace; web; framework; php
Thesis title: Actual trends in web applications development
Author: Zgraja, Michal
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Brabec, Tomáš
Opponents: Špánek, Roman; Ing Tomáš Šalamon,
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 1. 2007
Date of submission: 1. 9. 2007
Date of defense: 11. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4796/podrobnosti

Files for download

    Last update: