Aktuální trendy ve vývoji webových aplikací

Název práce: Aktuální trendy ve vývoji webových aplikací
Autor(ka) práce: Zgraja, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brabec, Tomáš
Oponenti práce: Špánek, Roman; Ing Tomáš Šalamon,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je porovnat pět nejpoužívanějších PHP frameworků podle jejich vhodnosti pro tvorbu ?typických? webových aplikací požadovaných segmentem malých firem. V první kapitole jsou uvedeny předpoklady práce. Kapitola dvě popisuje současné trendy v tvrobě webových aplikací a zdůvodňuje omezení práce pouze na jazyk PHP. Třetí kapitola se zabývá MVC architekturou. V kapitole číslo čtyři je popis frameworků vybraných pro účely srovnání. Systém hodnocení je popsán v kapitole pět. Samotné hodnocení je obsahem kapitol šest a sedm a hodnocením výsledků se zabývá kapitola osm.
Klíčová slova: webové aplikace; web; framework; php
Název práce: Actual trends in web applications development
Autor(ka) práce: Zgraja, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brabec, Tomáš
Oponenti práce: Špánek, Roman; Ing Tomáš Šalamon,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 1. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4796/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: