-

Thesis title: Analýza struktury příjmů neziskových organizací a faktorů, které tuto strukturu ovlivňují
Author: Pavlas, Stanislav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Slintáková, Barbora
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce ve své první kapitole vysvětluje důvody vzniku neziskového sektoru. Dále potom vyjmenovává a charakterizuje základní druhy zdrojů financování neziskových organizací v České republice. Jednotlivé druhy financování jsou analyzovány a na příkladech z praxe vysvětleny. Z těchto dílčích zdrojů je následně sestaven model financování neziskové organizace respektující charakteristiky jednotlivých druhů příjmů. Model financování je také aplikován na konkrétní neziskovou organizaci - místní organizaci, působící zejména v oblasti sportu.
Keywords: charakteristiky příjmů NNO; model financování; struktura příjmů; financování NNO; NNO

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 1. 2007
Date of submission: 24. 1. 2007
Date of defense: 7. 2. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4820/podrobnosti

Files for download

    Last update: