Analýza struktury příjmů neziskových organizací a faktorů, které tuto strukturu ovlivňují

Název práce: Analýza struktury příjmů neziskových organizací a faktorů, které tuto strukturu ovlivňují
Autor(ka) práce: Pavlas, Stanislav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce ve své první kapitole vysvětluje důvody vzniku neziskového sektoru. Dále potom vyjmenovává a charakterizuje základní druhy zdrojů financování neziskových organizací v České republice. Jednotlivé druhy financování jsou analyzovány a na příkladech z praxe vysvětleny. Z těchto dílčích zdrojů je následně sestaven model financování neziskové organizace respektující charakteristiky jednotlivých druhů příjmů. Model financování je také aplikován na konkrétní neziskovou organizaci - místní organizaci, působící zejména v oblasti sportu.
Klíčová slova: charakteristiky příjmů NNO; model financování; struktura příjmů; financování NNO; NNO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2007
Datum podání práce: 24. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4820/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: