-

Thesis title: Financování vysokoškolského vzdělání v České republice
Author: Lodygina, Ekaterina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Urbánek, Václav
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Systém financování vysokých škol v současné době je ovlivňován několika trendy, zejména rostoucí poptávkou po vysokoškolském vzdělání, změnami v poptávce na trhu práce. Cílem této práce je posoudit stávající systém financování veřejných vysokých škol v České republice, zjistit, zda je efektivní, zaměřit se na jeho problémy a dále na možnosti řešení. Práce zahrnuje popis nákladů spojených se studiem, zdrojů financování vysokého školství a pravidla poskytování dotací ze státního rozpočtu, otázku efektivnosti využívání těchto zdrojů. Práce se věnuje ekonomickým aspektům vysokoškolského vzdělání. Zabývá se problematikou školného neboli finanční spoluúčastí studentů financování vysokoškolského vzdělání.
Keywords: školné; externality; vysoké školství; studium; financování vzdělání

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 1. 2007
Date of submission: 24. 1. 2007
Date of defense: 7. 2. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4821/podrobnosti

Files for download

    Last update: