Financování vysokoškolského vzdělání v České republice

Název práce: Financování vysokoškolského vzdělání v České republice
Autor(ka) práce: Lodygina, Ekaterina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Systém financování vysokých škol v současné době je ovlivňován několika trendy, zejména rostoucí poptávkou po vysokoškolském vzdělání, změnami v poptávce na trhu práce. Cílem této práce je posoudit stávající systém financování veřejných vysokých škol v České republice, zjistit, zda je efektivní, zaměřit se na jeho problémy a dále na možnosti řešení. Práce zahrnuje popis nákladů spojených se studiem, zdrojů financování vysokého školství a pravidla poskytování dotací ze státního rozpočtu, otázku efektivnosti využívání těchto zdrojů. Práce se věnuje ekonomickým aspektům vysokoškolského vzdělání. Zabývá se problematikou školného neboli finanční spoluúčastí studentů financování vysokoškolského vzdělání.
Klíčová slova: školné; externality; vysoké školství; studium; financování vzdělání

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2007
Datum podání práce: 24. 1. 2007
Datum obhajoby: 7. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4821/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: