-

Thesis title: Představenstvo a dozorčí rada akciové společnosti
Author: Veber, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kříž, Radim
Opponents: Hostinský, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
V diplomové práci je zhodnocena právní úprava platná v České republice týkající se výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti. Práce se zabývá zejména předpoklady pro výkon funkce, vznikem a zánikem funkce, právy a povinnostmi členů shora uvedených orgánů akciové společnosti, působností a způsobem rozhodováním shora uvedených orgánů akciové společnosti, či vztahy mezi členy těchto orgánů a akciovou společností, a to vše s ohledem na aktuální judikaturu českých soudů. V předmětné práci jsou uvedeny i určité odlišnosti týkající se představenstva a dozorčí rady u jednotlivých typů akciových společností.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Business and European Law

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 2. 2007
Date of submission: 5. 2. 2007
Date of defense: 7. 3. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4853/podrobnosti

Files for download

    Last update: