Představenstvo a dozorčí rada akciové společnosti

Název práce: Představenstvo a dozorčí rada akciové společnosti
Autor(ka) práce: Veber, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kříž, Radim
Oponenti práce: Hostinský, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V diplomové práci je zhodnocena právní úprava platná v České republice týkající se výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti. Práce se zabývá zejména předpoklady pro výkon funkce, vznikem a zánikem funkce, právy a povinnostmi členů shora uvedených orgánů akciové společnosti, působností a způsobem rozhodováním shora uvedených orgánů akciové společnosti, či vztahy mezi členy těchto orgánů a akciovou společností, a to vše s ohledem na aktuální judikaturu českých soudů. V předmětné práci jsou uvedeny i určité odlišnosti týkající se představenstva a dozorčí rady u jednotlivých typů akciových společností.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2007
Datum podání práce: 5. 2. 2007
Datum obhajoby: 7. 3. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4853/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: