-

Thesis title: E-personalistika na příkladě společnosti T-Mobile
Author: Brežná, Jana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kubešová, Vlasta
Opponents: Vavřincová, Hana
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se věnuje přínosu a vlivu informačních a komunikačních technologií na personální procesy v oddělení řízení lidských zdrojů ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. V první, teoretické části práce jsou stručně představeny základní činnosti řízení lidských zdrojů, charakterizuji vývoj personálních informačních systémů a představuji společnost společnost T-Mobile jako součást mezinárodního uskupení. Ve druhé, praktické části ukazuji, jak jednotlivé nástroje e-personalistiky pomáhají v práci zaměstnancům úseku Řízení lidských zdrojů. U jednotlivých nástrojů shrnuji jejich využívání; jejich klady a zápory.
Keywords: personální procesy; E-HRM; E-attendance; E-personalistika

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 6. 2006
Date of submission: 1. 6. 2006
Date of defense: 13. 6. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3211/podrobnosti

Files for download

    Last update: