E-personalistika na příkladě společnosti T-Mobile

Název práce: E-personalistika na příkladě společnosti T-Mobile
Autor(ka) práce: Brežná, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubešová, Vlasta
Oponenti práce: Vavřincová, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje přínosu a vlivu informačních a komunikačních technologií na personální procesy v oddělení řízení lidských zdrojů ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. V první, teoretické části práce jsou stručně představeny základní činnosti řízení lidských zdrojů, charakterizuji vývoj personálních informačních systémů a představuji společnost společnost T-Mobile jako součást mezinárodního uskupení. Ve druhé, praktické části ukazuji, jak jednotlivé nástroje e-personalistiky pomáhají v práci zaměstnancům úseku Řízení lidských zdrojů. U jednotlivých nástrojů shrnuji jejich využívání; jejich klady a zápory.
Klíčová slova: personální procesy; E-HRM; E-attendance; E-personalistika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3211/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: