-

Thesis title: Účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku
Author: Hejhal, Petr
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Toušková, Vendula
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Účetní jednotka by měla vést pro své potřeby odděleně účetní a daňové odpisy. Práce se zabývá přepisy, které účetní a daňové odpisy upravují a na souvislém příkladu jsou vysvětleny jednotlivé metody odepisování a stanovení hodnoty dlouhodobého majetku pro odepisování z účetního a daňového hlediska.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 3. 2007
Date of submission: 8. 3. 2007
Date of defense: 22. 3. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4871/podrobnosti

Files for download

    Last update: