Účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku

Název práce: Účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku
Autor(ka) práce: Hejhal, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Toušková, Vendula
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Účetní jednotka by měla vést pro své potřeby odděleně účetní a daňové odpisy. Práce se zabývá přepisy, které účetní a daňové odpisy upravují a na souvislém příkladu jsou vysvětleny jednotlivé metody odepisování a stanovení hodnoty dlouhodobého majetku pro odepisování z účetního a daňového hlediska.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2007
Datum podání práce: 8. 3. 2007
Datum obhajoby: 22. 3. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4871/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: