-

Thesis title: Finanční analýza - Karosa a.s., Vysoké Mýto
Author: Matějková, Pavlína
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Bardún, Adam
Opponents: Zapletalová, Radka
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce hodnotí finanční situaci společnosti Karosa,a.s. v letech 2002 až 2005. Hodnocení je provedeno pomocí horizontálních a vertikálních analýz rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow, a dále pomocí poměrových ukazatelů. Součástí je také Du Pontův rozklad, Altmanova analýza a SWOT analýza. V závěru práce je zhodnocena situace podniku ve srovnání s odvětvím - Výroba dopravních prostředků a zařízení.
Keywords: ukazatele; výroba; autobus; Karosa; finanční analýza

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 3. 2007
Date of submission: 21. 3. 2007
Date of defense: 11. 4. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4891/podrobnosti

Files for download

    Last update: