Finanční analýza - Karosa a.s., Vysoké Mýto

Název práce: Finanční analýza - Karosa a.s., Vysoké Mýto
Autor(ka) práce: Matějková, Pavlína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bardún, Adam
Oponenti práce: Zapletalová, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce hodnotí finanční situaci společnosti Karosa,a.s. v letech 2002 až 2005. Hodnocení je provedeno pomocí horizontálních a vertikálních analýz rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow, a dále pomocí poměrových ukazatelů. Součástí je také Du Pontův rozklad, Altmanova analýza a SWOT analýza. V závěru práce je zhodnocena situace podniku ve srovnání s odvětvím - Výroba dopravních prostředků a zařízení.
Klíčová slova: ukazatele; výroba; autobus; Karosa; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 3. 2007
Datum podání práce: 21. 3. 2007
Datum obhajoby: 11. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4891/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: