-

Thesis title: Vliv cestovního ruchu na ekonomický rozvoj Keni
Author: Hindráková, Hana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Adamcová, Lenka
Opponents: Netková, Jarmila
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem mé diplomové práce je analyzovat současný stav cestovního ruchu v Keni, jeho význam v národním hospodářství a zjistit, zda má země dostatek předpokladů být destinací cestovního ruchu. Stanovila jsem si dva dílčí cíle: 1. Navrhnout, jakou novou strategii by měla Keňa uplatňovat v rozvoji cestovního ruchu, aby z části dokázala zmírnit chudobu svých obyvatel, tzn. jak by cestovní ruch mohl pozitivně ovlivnit životní úroveň keňských obyvatel. Budu se věnovat především alternativním formám cestovního ruchu. 2. Zjistit, jak si Keňa stojí v rámci cestovního ruchu mezi ostatními africkými zeměmi. V diplomové práci pracuji s následujícími hypotézami, které se pokusím potvrdit či případně vyvrátit. Hypotéza 1: Keňa má dostatek předpokladů být destinací cestovního ruchu. Hypotéza 2: Rozvoji cestovního ruchu nejvíce brání nedostatečná suprastruktura a nevzdělané obyvatelstvo. Hypotéza 3: Keňa disponuje dobrými podmínkami pro rozvoj alternativních forem cestovního ruchu. Hypotéza 4: Keňa má před sebou velkou budoucnost v oblasti cestovního ruchu v rámci afrických zemí. Hypotéza 5: Keňa se začíná orientovat na nové formy cestovního ruchu. Záměrům a cíli diplomové práce odpovídá struktura členění.
Keywords: kulturní cestovní ruch; eko-turismus; pro poor turismus; projektový cestovní ruch; Keňa; Cestovní ruch

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 1. 2007
Date of submission: 1. 1. 2007
Date of defense: 19. 4. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4904/podrobnosti

Files for download

    Last update: