Real Property Valuation:

Thesis title: Oceňování nemovitosti
Author: Titov, Aleksandr
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pavlová, Eva
Opponents: Hezina, Miloslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce je postavena tak, že nejprve popisuje základní pojmy z oblasti oceňovaní nemovitosti, způsoby oceňovaní, uvádí některé metody, pomoci kterých se oceňuje nejenom nemovitý ale i movitý majetek, v práci jsou uvedený základní a podstatné právní předpisy, které hrají jednou z podstatných rolí při ocenění. Pak v práci je na konkrétním příkladě, zvolené nemovitosti: budovy včetně pozemku, představen průběh ocenění podle právních předpisů a dalších nezbytných k tomu podkladů. Na konci je uvedená cena, která byla získána během ocenění a její porovnání s tržní.
Keywords: rizika; budovy; pozemek; nemovitost; Oceňování
Thesis title: Real Property Valuation:
Author: Titov, Aleksandr
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pavlová, Eva
Opponents: Hezina, Miloslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 4. 2007
Date of submission: 3. 4. 2007
Date of defense: 24. 4. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4906/podrobnosti

Files for download

    Last update: