Oceňování nemovitosti

Název práce: Oceňování nemovitosti
Autor(ka) práce: Titov, Aleksandr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlová, Eva
Oponenti práce: Hezina, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je postavena tak, že nejprve popisuje základní pojmy z oblasti oceňovaní nemovitosti, způsoby oceňovaní, uvádí některé metody, pomoci kterých se oceňuje nejenom nemovitý ale i movitý majetek, v práci jsou uvedený základní a podstatné právní předpisy, které hrají jednou z podstatných rolí při ocenění. Pak v práci je na konkrétním příkladě, zvolené nemovitosti: budovy včetně pozemku, představen průběh ocenění podle právních předpisů a dalších nezbytných k tomu podkladů. Na konci je uvedená cena, která byla získána během ocenění a její porovnání s tržní.
Klíčová slova: rizika; budovy; pozemek; nemovitost; Oceňování
Název práce: Real Property Valuation:
Autor(ka) práce: Titov, Aleksandr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlová, Eva
Oponenti práce: Hezina, Miloslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 4. 2007
Datum podání práce: 3. 4. 2007
Datum obhajoby: 24. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4906/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: