-

Thesis title: Privatizace městského bytového fondu v Havlíčkově Brodu
Author: Šulc, Petr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Krebs, Vojtěch
Opponents: Hermann, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je přiblížit čtenáři vývoj a základní charakteristiky koncepce bytové politiky ČR a dále pak způsob jakým vznikl městský bytový fond. Čtenáři této práce by měli pochopit právní koncepci privatizace obecních bytů a její aplikaci na konkrétním případu privatizace bytového fondu v Havlíčkově Brodu, kterou zde uvádím včetně jejího zhodnocení. V poslední kapitole se budu věnovat vyhodnocení výsledků dotazníků, které jsem získal na základě výběrového šetření od dotazovaného spektra lidí, jichž se privatizace týkala. Na jeho základě ověřím pomocí statistické metody Chí-kvadrat test logické hypotézy stanovené na základních ekonomických úvahách a všeobecně známých skutečnostech.
Keywords: byt; obecní bytový fond; privatizace; transformace; Koncepce bytové politiky

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 4. 2007
Date of submission: 5. 4. 2007
Date of defense: 18. 4. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4913/podrobnosti

Files for download

    Last update: