Privatizace městského bytového fondu v Havlíčkově Brodu

Název práce: Privatizace městského bytového fondu v Havlíčkově Brodu
Autor(ka) práce: Šulc, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Oponenti práce: Hermann, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je přiblížit čtenáři vývoj a základní charakteristiky koncepce bytové politiky ČR a dále pak způsob jakým vznikl městský bytový fond. Čtenáři této práce by měli pochopit právní koncepci privatizace obecních bytů a její aplikaci na konkrétním případu privatizace bytového fondu v Havlíčkově Brodu, kterou zde uvádím včetně jejího zhodnocení. V poslední kapitole se budu věnovat vyhodnocení výsledků dotazníků, které jsem získal na základě výběrového šetření od dotazovaného spektra lidí, jichž se privatizace týkala. Na jeho základě ověřím pomocí statistické metody Chí-kvadrat test logické hypotézy stanovené na základních ekonomických úvahách a všeobecně známých skutečnostech.
Klíčová slova: byt; obecní bytový fond; privatizace; transformace; Koncepce bytové politiky

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 4. 2007
Datum podání práce: 5. 4. 2007
Datum obhajoby: 18. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4913/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: