Brand building and image of GOOD WATER

Thesis title: Budování a image značky DOBRÁ VODA
Author: Opletalová, Klára
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Puchýř, Milan
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analyzovat počáteční vývoj budování značky DOBRÁ VODA, srovnat marketingové komunikace stolních a minerálních vod a zhodnotit image značky DOBRÁ VODA na základě průzkumu trhu. Předpokladem je, že povědomí o značce DOBRÁ VODA je poměrně vysoké, ale image značky z důvodu vysoké konkurence na trhu postupně upadá a DOBRÁ VODA se mezi svými konkurenty není schopna výrazně odlišit. Práce pojednává o strategickém budování značky, brand buildingu a image značek a dále se věnuje značce DOBRÁ VODA a jejím konkurentům. Image značky DOBRÁ VODA byla hodnocena pomocí design testu a to ve vztahu ke 4 dalším konkurentům. Podrobné výsledky tohoto šetření jsou obsaženy v kapitole 8.2.
Keywords: průzkum trhu; stolní a minerální vody; brand building; image značky; marketingová komunikace
Thesis title: Brand building and image of GOOD WATER
Author: Opletalová, Klára
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Puchýř, Milan
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:
Thesis title: Brand building and image of GOOD WATER
Author: Opletalová, Klára
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Puchýř, Milan
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 4. 2007
Date of submission: 5. 4. 2007
Date of defense: 30. 5. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4914/podrobnosti

Files for download

    Last update: