Budování a image značky DOBRÁ VODA

Název práce: Budování a image značky DOBRÁ VODA
Autor(ka) práce: Opletalová, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Puchýř, Milan
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analyzovat počáteční vývoj budování značky DOBRÁ VODA, srovnat marketingové komunikace stolních a minerálních vod a zhodnotit image značky DOBRÁ VODA na základě průzkumu trhu. Předpokladem je, že povědomí o značce DOBRÁ VODA je poměrně vysoké, ale image značky z důvodu vysoké konkurence na trhu postupně upadá a DOBRÁ VODA se mezi svými konkurenty není schopna výrazně odlišit. Práce pojednává o strategickém budování značky, brand buildingu a image značek a dále se věnuje značce DOBRÁ VODA a jejím konkurentům. Image značky DOBRÁ VODA byla hodnocena pomocí design testu a to ve vztahu ke 4 dalším konkurentům. Podrobné výsledky tohoto šetření jsou obsaženy v kapitole 8.2.
Klíčová slova: průzkum trhu; stolní a minerální vody; brand building; image značky; marketingová komunikace
Název práce: Brand building and image of GOOD WATER
Autor(ka) práce: Opletalová, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Puchýř, Milan
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:
Název práce: Brand building and image of GOOD WATER
Autor(ka) práce: Opletalová, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Puchýř, Milan
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 4. 2007
Datum podání práce: 5. 4. 2007
Datum obhajoby: 30. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4914/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: