Key Account Management

Thesis title: Key Account Management
Author: Dvořák, Dalibor
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Filipová, Alena
Opponents: Zeman, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je komplexní charakteristika činností a zodpovědností manažerů pro klíčové zákazníky na příkladu konkrétní společnosti -- Imperial Tobacco CR, s.r.o.. Teoretická část práce monitoruje vývoj českého maloobchodního trhu od roku 1989 do roku 2007. Zaměřuje se na vstup mezinárodních obchodních řetězců do České republiky a na s ním spojený vznik a rozvoj Key Account Managementu. Nastíněny jsou i trendy očekávaného vývoje maloobchodního trhu v dalších letech. Praktická část práce charakterizuje český tabákový trh a společnost Imperial Tobacco CR, s.r.o., jakožto reprezentanta dodavatelského subjektu. Stěžejní je analýza činností a zodpovědností manažerů pro klíčové zákazníky této společnosti. Autentičnost výkladu je podpořena reálnými obchodními vztahy a situacemi.
Keywords: Klíčový zákazník; Tabákový trh; Key Account Managenet; Maloobchodní trh; Obchodní řetězce
Thesis title: Key Account Management
Author: Dvořák, Dalibor
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Filipová, Alena
Opponents: Zeman, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
The purpose of the diploma thesis is to identify main activities and responsibilities of key account managers - based on example of Imperial Tobacco CR, s.r.o. company. The theoretical part describes the development of the Czech Retail market from 1989 till 2007. It is focused on international retail chains and it's entrance in the Czech market. Also main trends and possible future development are identified. The practical part provide with detailed characteristics of the Czech tobacco market as well as Imperial Tobacco CR, s.r.o. company - a representative of suppliers. Crucial part is the analysys of activities and responsibilities of Imperial Tobacco's key account managers. The authenticity is guaranteed by real business examples, situations and relationships.
Keywords: Key customer; Tobacco market; Key Account Management; International retail chains; Retail market

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 12. 2008
Date of submission: 1. 5. 2009
Date of defense: 15. 6. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/17085/podrobnosti

Files for download

    Last update: