Finnish-Russian Relations after Finland´s Joining the EU

Thesis title: Finsko-ruské vztahy po vstupu Finska do EU
Author: Cvejnová, Barbora
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zemanová, Štěpánka
Opponents: Sršeň, Radim
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje finsko-ruským vztahům po roce 1995, kdy Finsko vstoupilo do EU. Současné vztahy obou zemí jsou považovány za nadstandardní, a to i na základě negativní historické zkušenosti, kterou má Finsko se svým sousedem. Diplomová práce si klade za cíl analyzovat finsko-ruské vztahy a zmapovat jejich oblasti. Otázkou je, zda výborné vztahy vydží i nadále, či zda se neobjeví faktory, které by mohly narušit dosavadní vývoj vzájemných vztahů. Cílem práce je zjistit, zda existují možná rizika či nástrahy v budoucím vývoji vztahů, popřípadě jakou roli by mohla hrát historická zkušenost v některých problematických otázkách, jako například vstup Finska do NATO či otázka Karélie.
Keywords: EU; Rusko; Finsko; Karélie; NATO; Severní dimenze
Thesis title: Finnish-Russian Relations after Finland´s Joining the EU
Author: Cvejnová, Barbora
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zemanová, Štěpánka
Opponents: Sršeň, Radim
Thesis language: Česky
Abstract:
The master thesis describes the Finnish-Russian relations after 1995, that means the year when Finland joined the EU. The current mutual relations are considered to be excellent even in spite of Finland's negative experience from the past. The aim of the thesis is to analyze Finnish-Russian relations and to outline their individual fields. The question is whether the excellent relations will be continued or if there are any factors that could impair the development of the relations. The question might also be to which extent the experience from the past could determine some of the issues, such as Finland's joining the NATO or the Karelian question.
Keywords: Karelia; NATO; Finland; Northern Dimension; EU; Russia

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 5. 2009
Date of submission: 14. 12. 2009
Date of defense: 10. 2. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/20735/podrobnosti

Files for download

    Last update: