Finsko-ruské vztahy po vstupu Finska do EU

Název práce: Finsko-ruské vztahy po vstupu Finska do EU
Autor(ka) práce: Cvejnová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Sršeň, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje finsko-ruským vztahům po roce 1995, kdy Finsko vstoupilo do EU. Současné vztahy obou zemí jsou považovány za nadstandardní, a to i na základě negativní historické zkušenosti, kterou má Finsko se svým sousedem. Diplomová práce si klade za cíl analyzovat finsko-ruské vztahy a zmapovat jejich oblasti. Otázkou je, zda výborné vztahy vydží i nadále, či zda se neobjeví faktory, které by mohly narušit dosavadní vývoj vzájemných vztahů. Cílem práce je zjistit, zda existují možná rizika či nástrahy v budoucím vývoji vztahů, popřípadě jakou roli by mohla hrát historická zkušenost v některých problematických otázkách, jako například vstup Finska do NATO či otázka Karélie.
Klíčová slova: EU; Rusko; Finsko; Karélie; NATO; Severní dimenze
Název práce: Finnish-Russian Relations after Finland´s Joining the EU
Autor(ka) práce: Cvejnová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Sršeň, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis describes the Finnish-Russian relations after 1995, that means the year when Finland joined the EU. The current mutual relations are considered to be excellent even in spite of Finland's negative experience from the past. The aim of the thesis is to analyze Finnish-Russian relations and to outline their individual fields. The question is whether the excellent relations will be continued or if there are any factors that could impair the development of the relations. The question might also be to which extent the experience from the past could determine some of the issues, such as Finland's joining the NATO or the Karelian question.
Klíčová slova: Karelia; NATO; Finland; Northern Dimension; EU; Russia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 5. 2009
Datum podání práce: 14. 12. 2009
Datum obhajoby: 10. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20735/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: