The analysis of the mortgage loans development in the Czech Republic and Slovakia

Thesis title: Analýza vývoje hypotéčních úvěrů v ČR a SR
Author: Trtílek, Pavel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj hypotečních úvěru v České republice a na Slovensku. V první části je popsána historie pojmu hypoteční úvěr, počátky hypotečního bankovnictví v ČR, ekonomické prostředí a faktory působící na hypoteční trh. Druhá část se zaměřuje na vývoj samotných hypotečních úvěrů. Jsou zde rozebrány jednotlivé typy hypotečních úvěrů s ohledem na jejich vývoj v čase. Závěr kapitoly charakterizuje vlivy finanční krize na hypoteční trh a výhled budoucího vývoje. Poslední kapitola se věnuje slovenskému hypotečnímu trhu. Objasňuje odlišnosti a rozdíly vývoje ve srovnání s Českou republikou.
Keywords: hypoteční úvěr; hypoteční krize; vývoj hypotečních úvěrů
Thesis title: The analysis of the mortgage loans development in the Czech Republic and Slovakia
Author: Trtílek, Pavel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
My Bachelor thesis is focused on the mortgage loans development both in the Czech Republic and Slovakia. In the first part I closely describe the history of mortgage loans, the origins of the mortgage banking in the Czech Republic, the economic environment and factors affecting the mortgage market. The second part deals solely with the mortgage loans development. Therefore every particular type of a mortgage loan is examined regarding their progress in time. The end of this chapter defines the impacts of the financial crisis on the mortgage market and an outlook for the future advance. The last chapter copes with the Slovak mortgage market. In this part I explain the differences and dissimilarities in the development in comparison to the Czech Republic.
Keywords: mortgage loans development; financial crisis; mortgage loan

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 11. 2009
Date of submission: 10. 1. 2010
Date of defense: 8. 2. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/23099/podrobnosti

Files for download

    Last update: