Analýza vývoje hypotéčních úvěrů v ČR a SR

Název práce: Analýza vývoje hypotéčních úvěrů v ČR a SR
Autor(ka) práce: Trtílek, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj hypotečních úvěru v České republice a na Slovensku. V první části je popsána historie pojmu hypoteční úvěr, počátky hypotečního bankovnictví v ČR, ekonomické prostředí a faktory působící na hypoteční trh. Druhá část se zaměřuje na vývoj samotných hypotečních úvěrů. Jsou zde rozebrány jednotlivé typy hypotečních úvěrů s ohledem na jejich vývoj v čase. Závěr kapitoly charakterizuje vlivy finanční krize na hypoteční trh a výhled budoucího vývoje. Poslední kapitola se věnuje slovenskému hypotečnímu trhu. Objasňuje odlišnosti a rozdíly vývoje ve srovnání s Českou republikou.
Klíčová slova: hypoteční úvěr; hypoteční krize; vývoj hypotečních úvěrů
Název práce: The analysis of the mortgage loans development in the Czech Republic and Slovakia
Autor(ka) práce: Trtílek, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My Bachelor thesis is focused on the mortgage loans development both in the Czech Republic and Slovakia. In the first part I closely describe the history of mortgage loans, the origins of the mortgage banking in the Czech Republic, the economic environment and factors affecting the mortgage market. The second part deals solely with the mortgage loans development. Therefore every particular type of a mortgage loan is examined regarding their progress in time. The end of this chapter defines the impacts of the financial crisis on the mortgage market and an outlook for the future advance. The last chapter copes with the Slovak mortgage market. In this part I explain the differences and dissimilarities in the development in comparison to the Czech Republic.
Klíčová slova: mortgage loans development; financial crisis; mortgage loan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2009
Datum podání práce: 10. 1. 2010
Datum obhajoby: 8. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23099/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: