Modern Java web application frameworks and their comparison

Thesis title: Moderní Java frameworky pro tvorbu webových aplikací a jejích porovnání
Author: Koščejev, Anton
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Šlajchrt, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je navrhnout způsob porovnání a porovnat několik z nejrozšířenějších Java web aplikačních frameworků v kontextu návrhových vzorů. Práce popisuje základní návrhové vzory a jednotlivé porovnávané frameworky včetně vzorů, které jsou implementovány. Dále je nabízena forma hodnocení rozdělená na několik kritérií a podkritérií a několik množin vah odpovídající různým scénářům rozhodování. Frameworky jsou vyhodnoceny a jejich hodnocení je zdůvodněno. Kromě vytvoření soustavy kritérií a analýzy jednotlivých frameworků byla v každém frameworku navíc vyvinuta aplikace pro lepší schopnost autora zhodnotit některá kritéria. Toto hodnocení je tedy přínosné i díky praktickému vyzkoušení jednotlivých frameworků.
Keywords: porovnání; Java; framework; Spring MVC; JSF; Tapestry; web
Thesis title: Modern Java web application frameworks and their comparison
Author: Koščejev, Anton
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Šlajchrt, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of this work is to propose a method of comparison and subsequently compare several of the most used Java web application frameworks in the design pattern context. The work describes fundamental design patterns and the compared frameworks, including the patterns implemented by them. Next there is offered a form of evaluation that splits into several criteria and subcriteria, and several sets of weighs representing different scenarios of decision. Frameworks are evaluated and the evaluation is substantiated. Besides the creation of the set of criteria and analysis of individual frameworks, there was an application developed using each of the frameworks, which allowed for a better evaluation by the author. This evaluation is therefore contributive also due to the actual test of the individual frameworks.
Keywords: JSF; Spring MVC; Tapestry; comparison; framework; web; Java

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 2. 2009
Date of submission: 14. 12. 2009
Date of defense: 8. 2. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/19245/podrobnosti

Files for download

    Last update: