Practical application of an extended container transport problem for the transport of bulk cargo

Thesis title: Practical application of an extended container transport problem for the transport of bulk cargo
Author: Krčmář, Pavel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kalčevová, Jana
Opponents: Lagová, Milada
Thesis language: English
Abstract:
The thesis concerning practical application of a container transport problem in a case of a company trading kitchen appliances, concretely optimizing costs of the transport of goods from three warehouses to five stores with four different types of cars.
Keywords: costs; optimizing; transport; container
Thesis title: Praktická aplikace rozšířeného kontejnerového dopravního problému pro přepravu velkoobjemového zboží
Author: Krčmář, Pavel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kalčevová, Jana
Opponents: Lagová, Milada
Thesis language: English
Abstract:
Práce se týká praktické aplikace kontejnerového dopravního problému v podání firmy obchodující kuchyňskými spotřebiči, konkrétně optimalizace nákladů při zavážení zboží ze skladů do obchodů pomocí čtyř typů automobilů.
Keywords: ; náklady; optimalizace; dopravní; kontejnerový

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 3. 2009
Date of submission: 11. 1. 2010
Date of defense: 2. 2. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/19916/podrobnosti

Files for download

    Last update: