Praktická aplikace rozšířeného kontejnerového dopravního problému pro přepravu velkoobjemového zboží

Název práce: Practical application of an extended container transport problem for the transport of bulk cargo
Autor(ka) práce: Krčmář, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kalčevová, Jana
Oponenti práce: Lagová, Milada
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis concerning practical application of a container transport problem in a case of a company trading kitchen appliances, concretely optimizing costs of the transport of goods from three warehouses to five stores with four different types of cars.
Klíčová slova: costs; optimizing; transport; container
Název práce: Praktická aplikace rozšířeného kontejnerového dopravního problému pro přepravu velkoobjemového zboží
Autor(ka) práce: Krčmář, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kalčevová, Jana
Oponenti práce: Lagová, Milada
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se týká praktické aplikace kontejnerového dopravního problému v podání firmy obchodující kuchyňskými spotřebiči, konkrétně optimalizace nákladů při zavážení zboží ze skladů do obchodů pomocí čtyř typů automobilů.
Klíčová slova: ; náklady; optimalizace; dopravní; kontejnerový

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 3. 2009
Datum podání práce: 11. 1. 2010
Datum obhajoby: 2. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19916/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: