-

Thesis title: Kvalita služeb ve fitcentru
Author: Blažková, Kateřina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Chvojková, Helena
Opponents: Švachová, Marie
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce vymezuje pojmy týkající se kvality služeb, role zákazníka, popisuje Ishikawův diagram, přibližuje přístup PDCA, popisuje konkrétní fitcentrum a služby, které jsou v něm nabízeny. Práce se zabývá kvalitou poskytovaných služeb v tomto fitcentru. Na základě průzkumu mínění zákazníků hodnotí kvalitu služeb. Spokojenost zákazníků je vyjádřena procentuelně. Na základě odpovědí respondentů jsou navrženy možná zlepšení ve fitcentru.
Keywords: návrhy na zlepšení; průzkum spokojenosti; fitness centrum; Ishikawův diagram; role zákazníka; kvalita; služby

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 4. 2007
Date of submission: 20. 4. 2007
Date of defense: 10. 5. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4964/podrobnosti

Files for download

    Last update: