Kvalita služeb ve fitcentru

Název práce: Kvalita služeb ve fitcentru
Autor(ka) práce: Blažková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chvojková, Helena
Oponenti práce: Švachová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce vymezuje pojmy týkající se kvality služeb, role zákazníka, popisuje Ishikawův diagram, přibližuje přístup PDCA, popisuje konkrétní fitcentrum a služby, které jsou v něm nabízeny. Práce se zabývá kvalitou poskytovaných služeb v tomto fitcentru. Na základě průzkumu mínění zákazníků hodnotí kvalitu služeb. Spokojenost zákazníků je vyjádřena procentuelně. Na základě odpovědí respondentů jsou navrženy možná zlepšení ve fitcentru.
Klíčová slova: návrhy na zlepšení; průzkum spokojenosti; fitness centrum; Ishikawův diagram; role zákazníka; kvalita; služby

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 4. 2007
Datum podání práce: 20. 4. 2007
Datum obhajoby: 10. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4964/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: