Implementation of the Strategic Management of a Selected Multinational Company in the Selected Country

Thesis title: Implementation of the Strategic Management of a Selected Multinational Company in the Selected Country
Author: Lagosha, Olena
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pichanič, Mikuláš
Opponents: Kallookaran, Roberto
Thesis language: English
Abstract:
In terms of the world globalization multinational companies are becoming more significant in the international trading system. One of the main conditions for opening the new market by a multinational company is an effective system of the strategic management. This thesis is aimed at analyzing the ways of LUKOIL operations in Ukraine. Moreover, the specific attention of the paper is devoted to the LUKOIL activities in the country. Taking into account all the particularities of the Ukrainian market, the conclusion provides clear evidence about the successful implementation of LUKOIL formulated strategy in Ukraine.
Keywords: LUKOIL Oil Company; Ukraine; Multinational company; Strategic management
Thesis title: The Implementation of Strategic Management of Selected Multinational Company in the Selected Country
Author: Lagosha, Olena
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pichanič, Mikuláš
Opponents: Kallookaran, Roberto
Thesis language: English
Abstract:
Pokud jde o světové globalizace nadnárodní společnosti jsou pořád významnější v systému mezinárodního obchodu. Jednou z hlavních podmínek pro otevření nového trhu nadnárodní společnosti je účinný systém strategického řízení. Tato práce je zaměřena na analýzu způsobů operací LUKOIL-u na Ukrajině. Kromě toho je zvláštní pozornost věnována činnosti LUKOIL-u v zemi. S ohledem na všechny zvláštnosti ukrajinského trhu, závěr poskytuje jasný důkaz o úspěšném provedení LUKOIL-em formulované strategie na Ukrajině.
Keywords: LUKOIL Oil Company; Ukrajina; Nadnárodní společnost; Strategické řízení

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: The rectorate
Department: Central and East European Studies Program

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 11. 2009
Date of submission: 10. 5. 2010
Date of defense: 1. 6. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/23130/podrobnosti

Files for download

    Last update: