The Implementation of Strategic Management of Selected Multinational Company in the Selected Country

Název práce: Implementation of the Strategic Management of a Selected Multinational Company in the Selected Country
Autor(ka) práce: Lagosha, Olena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pichanič, Mikuláš
Oponenti práce: Kallookaran, Roberto
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In terms of the world globalization multinational companies are becoming more significant in the international trading system. One of the main conditions for opening the new market by a multinational company is an effective system of the strategic management. This thesis is aimed at analyzing the ways of LUKOIL operations in Ukraine. Moreover, the specific attention of the paper is devoted to the LUKOIL activities in the country. Taking into account all the particularities of the Ukrainian market, the conclusion provides clear evidence about the successful implementation of LUKOIL formulated strategy in Ukraine.
Klíčová slova: LUKOIL Oil Company; Ukraine; Multinational company; Strategic management
Název práce: The Implementation of Strategic Management of Selected Multinational Company in the Selected Country
Autor(ka) práce: Lagosha, Olena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pichanič, Mikuláš
Oponenti práce: Kallookaran, Roberto
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Pokud jde o světové globalizace nadnárodní společnosti jsou pořád významnější v systému mezinárodního obchodu. Jednou z hlavních podmínek pro otevření nového trhu nadnárodní společnosti je účinný systém strategického řízení. Tato práce je zaměřena na analýzu způsobů operací LUKOIL-u na Ukrajině. Kromě toho je zvláštní pozornost věnována činnosti LUKOIL-u v zemi. S ohledem na všechny zvláštnosti ukrajinského trhu, závěr poskytuje jasný důkaz o úspěšném provedení LUKOIL-em formulované strategie na Ukrajině.
Klíčová slova: LUKOIL Oil Company; Ukrajina; Nadnárodní společnost; Strategické řízení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Rektorát
Katedra: Program studií střední a východní Evropy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2009
Datum podání práce: 10. 5. 2010
Datum obhajoby: 1. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23130/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: