Analysis of contribution of Plzeňský Prazdroj attractions to the development of tourism in three regions in the Czech republic

Thesis title: Analýza přínosu atraktivit firmy Plzeňský Prazdroj a.s. k rozvoji cestovního ruchu ve vybraných krajích ČR
Author: Kočková, Jana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Valentová, Jana
Opponents: Navrátilová, Ludmila
Thesis language: Česky
Abstract:
Teoretická část práce se věnuje obecně cestovnímu ruchu, charakterizuje základní pojmy, které do problematiky spadají. Dále je vymezen marketing destinace a poslední část se zabývá pivní turistikou v České republice. Čtvrtá kapitola představuje firmu Plzeňský Prazdroj, a.s., zmiňuje okolnosti fúze mezi pivovary v Plzni, Velkých Popovicích a Nošovicích a charakterizuje, jak v současné době probíhají prohlídky v těchto pivovarech. Následuje situační analýza, která je rozdělena na analýzu vnějšího prostředí, zahrnující PEST analýzu, dále analýzu konkurence, spolupracujících subjektů a zákazníků, a druhou část tvoří analýza vnitřního prostředí. Ta rozebírá silné a slabé stránky návštěvnických tras v každém pivovaru zvlášť. Šestá kapitola je věnována dotazníkovému šetření. Charakterizuje dotazované, hodnotí výsledky průzkumu. Poslední kapitola má za úkol zhodnotit, jaký mají návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje vliv na rozvoj cestovního ruchu v kraji Plzeňském, Středočeském a Moravskoslezském. Dále se v této kapitole objeví návrhy, jak vylepšit stávající návštěvnost.
Keywords: pivní turistika; návštěvnické trasy; Plzeňský Prazdroj
Thesis title: Analysis of contribution of Plzeňský Prazdroj attractions to the development of tourism in three regions in the Czech republic
Author: Kočková, Jana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Valentová, Jana
Opponents: Navrátilová, Ludmila
Thesis language: Česky
Abstract:
Theoretical part defines tourism generally, it describes basic terms and it characterizes destination marketing. Third part is about beer tourism. Following chapter introduces company Plzeňský Prazdroj, a.s. and it mentiones corporate mergers of breweries in Pilsen, Velké Popovice and Nošovice. It recounts tours in these three breweries. Situation analysis is divided into two parts. Analysis of external environment includes PEST analysis, competiton analysis, analysis of cooperating subjects and customer analysis. Analysis of internal environment involves analysis of strengths and weaknesses of visitor tours in three breweries. Six chapter is about questionnaire and evaluating results from it. Last chapter judges what is the influence of visitor tours on development of tourism in three regions in Czech republic. It contains some suggestions how to improve visit rates in the breweries.
Keywords: beer tourism; Plzeňský Prazdroj; visitor tours

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 6. 2009
Date of submission: 8. 12. 2009
Date of defense: 1. 6. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/20988/podrobnosti

Files for download

    Last update: