21st century socialism in Hugo Chavez's program and realpolitik

Thesis title: Socialismus 21. století v programu a praktické politice Huga Cháveze
Author: Matějovská, Zuzana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Němec, Jan
Opponents: Nachtigallová, Mariana
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá programem socialismu 21. století a jeho praktickým naplňováním v politice Huga Cháveze. Jejím hlavním cílem je zjistit, zda ve Venezuele skutečně dochází k proměně společnosti k nastolení tohoto systému nebo zda Chávez tento koncept používá pouze jako prázdné heslo k získávání voličských hlasů. První kapitola popisuje nejdůležitější události vedoucí k nástupu Huga Cháveze na post prezidenta. Druhá kapitola řeší programový obsah socialismu 21. století tak, jak je prezentován obyvatelstvu Venezuely, přičemž jeho obsah je postupně rozebrán z hlediska politické transformace, sociální politiky, hospodářské politiky a zahraniční politiky. Kapitola třetí potom hledá shodu či rozdíly mezi tímto programem a reálnou politikou Huga Cháveze. Tato analýza opět probíhá v již zmíněných čtyřech oblastech.
Keywords: Socialismus 21. století; Venezuela; Chávez
Thesis title: 21st century socialism in Hugo Chavez's program and realpolitik
Author: Matějovská, Zuzana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Němec, Jan
Opponents: Nachtigallová, Mariana
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with the program of 21st century socialism in Venezuela and with its practical application in politics of Hugo Chavez. The main objective is to determine whether a real transformation of Venezuelan society is taking place with the goal of establishing 21st century socialism or whether this concept is used by Chavez as mere rhetoric to obtain votes. The first chapter describes the most important events leading up to the election of Hugo Chavez's as the President. The second chapter deals with the program of 21st century socialism as presented to the population of Venezuela. Its content is analyzed in terms of political transition, social policy, economic policy and foreign policy. Chapter three then looks for similarities and differences between this program and the actual policies of Hugo Chavez, specifically in the four aforementioned areas.
Keywords: Venezuela; Chavez; 21st century socialism

Information about study

Study programme: Politologie/Politologie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Political Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 2. 2010
Date of submission: 30. 4. 2010
Date of defense: 7. 6. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/24607/podrobnosti

Files for download

    Last update: