Socialismus 21. století v programu a praktické politice Huga Cháveze

Název práce: Socialismus 21. století v programu a praktické politice Huga Cháveze
Autor(ka) práce: Matějovská, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Nachtigallová, Mariana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá programem socialismu 21. století a jeho praktickým naplňováním v politice Huga Cháveze. Jejím hlavním cílem je zjistit, zda ve Venezuele skutečně dochází k proměně společnosti k nastolení tohoto systému nebo zda Chávez tento koncept používá pouze jako prázdné heslo k získávání voličských hlasů. První kapitola popisuje nejdůležitější události vedoucí k nástupu Huga Cháveze na post prezidenta. Druhá kapitola řeší programový obsah socialismu 21. století tak, jak je prezentován obyvatelstvu Venezuely, přičemž jeho obsah je postupně rozebrán z hlediska politické transformace, sociální politiky, hospodářské politiky a zahraniční politiky. Kapitola třetí potom hledá shodu či rozdíly mezi tímto programem a reálnou politikou Huga Cháveze. Tato analýza opět probíhá v již zmíněných čtyřech oblastech.
Klíčová slova: Socialismus 21. století; Venezuela; Chávez
Název práce: 21st century socialism in Hugo Chavez's program and realpolitik
Autor(ka) práce: Matějovská, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Nachtigallová, Mariana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is concerned with the program of 21st century socialism in Venezuela and with its practical application in politics of Hugo Chavez. The main objective is to determine whether a real transformation of Venezuelan society is taking place with the goal of establishing 21st century socialism or whether this concept is used by Chavez as mere rhetoric to obtain votes. The first chapter describes the most important events leading up to the election of Hugo Chavez's as the President. The second chapter deals with the program of 21st century socialism as presented to the population of Venezuela. Its content is analyzed in terms of political transition, social policy, economic policy and foreign policy. Chapter three then looks for similarities and differences between this program and the actual policies of Hugo Chavez, specifically in the four aforementioned areas.
Klíčová slova: Venezuela; Chavez; 21st century socialism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2010
Datum obhajoby: 7. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24607/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: