Analysis and implementation of small business information system

Thesis title: Analysis and implementation of small business information system
Author: Faltis, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Poludvorná, Lucie
Thesis language: English
Abstract:
This B.A. thesis deals with the preliminary analysis of a request as well as design and implementation of the first version of a solution for a small business information system. The introductory part focuses on achieving the required functionality which, in turn, forms the basis for a proposal. What follows is the selection of implementation conditions and the description of the implemented version of the system. In conclusion, the whole workflow is evaluated from the points of view of the company, the creator and the functionality achieved.
Keywords: Analysis; Information system; Small business
Thesis title: Analýza a implementace informačního systému pro malou firmu
Author: Faltis, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Poludvorná, Lucie
Thesis language: English
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou požadavku, návrhem řešení a implementací první verze informačního systému pro malou společnost. Úvodní část je především zaměřena na získání požadované funkcionality, která je dále přetvořena na návrh. Následuje zvolení podmínek pro implementaci a popis implementované verze systému. V závěru je pak celý průběh práce zhodnocen z hlediska společnosti, tvůrce a dosažené funkcionality.
Keywords: Analýza; Malá společnost; Informační systém

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 2. 2010
Date of submission: 30. 4. 2010
Date of defense: 21. 6. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/25173/podrobnosti

Files for download

    Last update: