Analýza a implementace informačního systému pro malou firmu

Název práce: Analysis and implementation of small business information system
Autor(ka) práce: Faltis, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Poludvorná, Lucie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This B.A. thesis deals with the preliminary analysis of a request as well as design and implementation of the first version of a solution for a small business information system. The introductory part focuses on achieving the required functionality which, in turn, forms the basis for a proposal. What follows is the selection of implementation conditions and the description of the implemented version of the system. In conclusion, the whole workflow is evaluated from the points of view of the company, the creator and the functionality achieved.
Klíčová slova: Analysis; Information system; Small business
Název práce: Analýza a implementace informačního systému pro malou firmu
Autor(ka) práce: Faltis, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Poludvorná, Lucie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou požadavku, návrhem řešení a implementací první verze informačního systému pro malou společnost. Úvodní část je především zaměřena na získání požadované funkcionality, která je dále přetvořena na návrh. Následuje zvolení podmínek pro implementaci a popis implementované verze systému. V závěru je pak celý průběh práce zhodnocen z hlediska společnosti, tvůrce a dosažené funkcionality.
Klíčová slova: Analýza; Malá společnost; Informační systém

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2010
Datum obhajoby: 21. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25173/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: