-

Thesis title: Rozvojová a humanitární pomoc poskytovaná Arménii
Author: Machanová, Lenka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Adamcová, Lenka
Opponents: Němečková, Tereza
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce analyzuje poskytování rozvojové a humanitární pomoci Arménii zejména z hlediska jejího přispění k ekonomickému rozvoji země. Nejprve jsou zde výše zmíněné pojmy vymezeny a charakterizovaná problematika poskytování rozvojové pomoci obecně. Další část je věnována situaci v Arménii ? analýza historie a současné ekonomické situace, včetně problémů, které Arménie řeší. Dále je zde popsána rozvojová pomoc plynoucí do Arménie a uvedeny příklady problémů jednoho regionu a nástin projektů, které tyto problémy řeší. Na závěr je poskytovaná zahraniční pomoc Arménii zhodnocena.
Keywords: Rozvojové projekty; Snižování chudoby; Rozvojová a humanitární pomoc; Arménie

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 12. 2006
Date of submission: 1. 12. 2006
Date of defense: 11. 6. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/5079/podrobnosti

Files for download

    Last update: