Rozvojová a humanitární pomoc poskytovaná Arménii

Název práce: Rozvojová a humanitární pomoc poskytovaná Arménii
Autor(ka) práce: Machanová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Adamcová, Lenka
Oponenti práce: Němečková, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje poskytování rozvojové a humanitární pomoci Arménii zejména z hlediska jejího přispění k ekonomickému rozvoji země. Nejprve jsou zde výše zmíněné pojmy vymezeny a charakterizovaná problematika poskytování rozvojové pomoci obecně. Další část je věnována situaci v Arménii ? analýza historie a současné ekonomické situace, včetně problémů, které Arménie řeší. Dále je zde popsána rozvojová pomoc plynoucí do Arménie a uvedeny příklady problémů jednoho regionu a nástin projektů, které tyto problémy řeší. Na závěr je poskytovaná zahraniční pomoc Arménii zhodnocena.
Klíčová slova: Rozvojové projekty; Snižování chudoby; Rozvojová a humanitární pomoc; Arménie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2006
Datum podání práce: 1. 12. 2006
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5079/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: