Imlementation of EU Common Agricultural Policy in the context of multilateral trade negotations

Thesis title: Realizace společné zemědělské politiky EU v kontextu multilaterálních obchodních jednání
Author: Hrbáčková, Adéla
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Bič, Josef
Opponents: Vondrušková, Barbora
Thesis language: Česky
Abstract:
Moje bakalářská práce je zaměřena na problematiku obchodní liberalizace zemědělství s ohledem na Společnou zemědělskou politiku EU. Těžkosti právě probíhajícího kola liberalizace zemědělských produktů škodí nejvíce rozvojovým zemím, které jsou na zemědělství závislé. Nicméně roste vliv těchto států, jak se ukázalo během Uruguayského kola. To přináší další tlak na reformy CAP. Zároveň neschopnost ukončit kolo jednání z Dauhá oslabuje renomé Mezinárodní obchodní organizace WTO. V poslední kapitole se věnuji perspektivám WTO a multilateralismu, který může být v budoucnu plně nahrazen trendem regionalismu.
Keywords: liberalizace zemědělství; WTO; rozvojové země; Společná zemědělská politika EU
Thesis title: Imlementation of EU Common Agricultural Policy in the context of multilateral trade negotations
Author: Hrbáčková, Adéla
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Bič, Josef
Opponents: Vondrušková, Barbora
Thesis language: Česky
Abstract:
My bachelor thesis is focused o the questions of liberalization of trade in agriculture concerning EU Common Agricultural Policy. Difficulties of the round of liberalization at present threaten especially developing countries which are very deendent on agriculture. Howewer, it has benn proved during the Uruguay round that treir influence grows. Therefore there is even more preassure on CAP to be reformed. Simoultaneously the inability of WTO to successfuly close the Doha round weakens its prestige. Therefore, the last chapter is focused on the perspectives of WTO and multilateralims as a trend that can be in the future replaced by the trend of regionalism.
Keywords: liberalization; EU Common Agricultural Policy; WTO; developing countries

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 3. 2010
Date of submission: 10. 12. 2010
Date of defense: 14. 6. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/22106/podrobnosti

Files for download

    Last update: