Realizace společné zemědělské politiky EU v kontextu multilaterálních obchodních jednání

Název práce: Realizace společné zemědělské politiky EU v kontextu multilaterálních obchodních jednání
Autor(ka) práce: Hrbáčková, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Vondrušková, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Moje bakalářská práce je zaměřena na problematiku obchodní liberalizace zemědělství s ohledem na Společnou zemědělskou politiku EU. Těžkosti právě probíhajícího kola liberalizace zemědělských produktů škodí nejvíce rozvojovým zemím, které jsou na zemědělství závislé. Nicméně roste vliv těchto států, jak se ukázalo během Uruguayského kola. To přináší další tlak na reformy CAP. Zároveň neschopnost ukončit kolo jednání z Dauhá oslabuje renomé Mezinárodní obchodní organizace WTO. V poslední kapitole se věnuji perspektivám WTO a multilateralismu, který může být v budoucnu plně nahrazen trendem regionalismu.
Klíčová slova: liberalizace zemědělství; WTO; rozvojové země; Společná zemědělská politika EU
Název práce: Imlementation of EU Common Agricultural Policy in the context of multilateral trade negotations
Autor(ka) práce: Hrbáčková, Adéla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Vondrušková, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My bachelor thesis is focused o the questions of liberalization of trade in agriculture concerning EU Common Agricultural Policy. Difficulties of the round of liberalization at present threaten especially developing countries which are very deendent on agriculture. Howewer, it has benn proved during the Uruguay round that treir influence grows. Therefore there is even more preassure on CAP to be reformed. Simoultaneously the inability of WTO to successfuly close the Doha round weakens its prestige. Therefore, the last chapter is focused on the perspectives of WTO and multilateralims as a trend that can be in the future replaced by the trend of regionalism.
Klíčová slova: liberalization; EU Common Agricultural Policy; WTO; developing countries

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2010
Datum podání práce: 10. 12. 2010
Datum obhajoby: 14. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22106/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: