Development, present state and prospects of Bulgaria and its position in the European Union

Thesis title: Development, present state and prospects of Bulgaria and its position in the European Union
Author: Vacíková, Lenka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jeníček, Vladimír
Opponents: Abrhám, Josef
Thesis language: English
Abstract:
This thesis elaborates the character of Bulgarian Republic development over last years in the view of current situation, which is remarkably influenced by the global financial and economic crisis. The core of this thesis is to map the difficult path for Bulgaria's membership in the European Union, its entry into these structures and the subsequent development during the first 3 years of membership. Finally, I review the present position of Bulgaria in the EU and evaluate the overall benefits for Bulgaria joining the European Union and whether the country was able to complete the necessary reforms and deliver on promises, which it made before the accession to the Union.
Keywords: Regular Reports on Bulgaria's progress; EU enlargement; European Union; Bulgaria; Accession negotiations
Thesis title: Vývoj, současnost a pespektivy Bulharska a jeho postavení v EU
Author: Vacíková, Lenka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jeníček, Vladimír
Opponents: Abrhám, Josef
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce je charakteristikou vývoje Bulharské republiky během posledních let s přihlédnutím k aktuální situaci, která je výrazně ovlivněna světovou finanční a hospodářskou krizí. Jádrem diplomové práce je zmapování nelehké cesty Bulharska za členstvím v Evropské unii, jeho vstup do těchto struktur a následný vývoj během prvních 3 let členství. Závěrem posuzuji současné postavení Bulharska v EU a hodnotím, jak velkým přínosem pro Bulharsko byl vstup do Evropské unie a zda-li se zemi podařilo dokončit potřebné reformy a splnit sliby, ke kterým se zavázala před přijetím do Unie.
Keywords: hodnotící zprávy; Evropská unie; Bulharsko; přístupová jednání; Rozšíření EU

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 6. 2009
Date of submission: 30. 5. 2010
Date of defense: 14. 6. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/21096/podrobnosti

Files for download

    Last update: